Yardım / Destek

Türkiye’nin İlk ve Tek Online

Finansal Planlama ve
Analiz Programı

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Giriş

FinansAnalist, hali hazırda kullanılmakta olan muhasebe veya ön muhasebe programlarının mantığında bir cari, stok, sabit kıymet veya bordro takip programı olarak tasarlanmamıştır. Dolayısıyla bu programların alternatifi değil tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir. 

Bilinen muhasebe programları işletmelerin gelir gider detayları, karlılık, borç ve alacak durumları, aktif ve pasif dengesi gibi konularda kullanıcılara bilgi akışı sağlarken, FinansAnalist gerek bir işletme gerekse de bireyler için en az bu konular kadar önemli olan Tahsilat ve Ödemeler dengesiyle nakit varlıkların kayıt, takip ve raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Bireysel veya kurumsal kullanıcıların mali nitelikli tüm iş ve işlemlerini, Tahsilat ve Ödeme mantığında finansal açıdan ele almakta olan FinansAnalist, bu işlemlerin sonucunda kar veya zarar elde edilip edilmediğine değil, mali nitelikteki bu işlemlerin tahsilat ve ödemeler dengesi açısından oluşturduğu finansal durumu göstermek üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla FinansAnalist açısından, her mali işlemin, muhatapları ve neden yapıldığından ziyade ne zaman ne kadar ve ne şekilde olacağı önem arz etmektedir. Örneğin, bir mal veya hizmet alındığında, bunun ne tür bir gider olduğu ve kimden alındığının ötesinde, ödemesinin ne kadar, ne zaman ve ne şekilde olduğu veya olacağı FinansAnalist ’in esas konusunu teşkil eder.

Bu kapsamda programın tasarımı, muhasebe programları gibi anlaşılması karışık menülerden değil, Fon Girişleri ve Fon Çıkışları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu tasarım sayesinde, aynı ekranda hem veri girişi yapılıp hem de kullanıcıların gerek duyduğu, Tahsilat ve Ödemeler Dengesi raporu sürekli görülebilmektedir. 

Ayrıca FinansAnalist, özellikle işletme sahip ve yöneticilerinin her an kontrolü altında olması gereken, günlük tahsilat ve ödemelerle, banka ve kasa mevcutları arasındaki uyumluluğu da sürekli olarak görebilmelerini sağlamaktadır.

Yukarıda programın mantığına yönelik bazı ana işlem tanımları, mali nitelikli iş ve işlemlerin finansal açıdan kayıt ve güncellenmeleri ve raporlamaların nasıl yapılabileceği konuları maddeler halinde sunulmaktadır.


Ana Ekran

FinansAnalist esas itibariyle gerek işletmelerin gerekse de bireylerin, - Alacaklarıyla, borçlarını ödeyebilme durumunu, günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar bazında sürekli olarak görebilmeleri, - Para ihtiyacı oluşacak tarihleri önceden fark ederek gerekli önlemleri alabilmeleri, - Para fazlası olacak dönemleri de önceden tespit ederek sağlıklı harcama ve yatırım kararları verebilmeleri, - Özetle tahsilat ve ödeme taahhüdünde bulunurken finansal açıdan önlerini görebilmeleri, amacıyla hazırlanmış bir finansal planlama yazılımdır. 

Bu amaçla hazırlanan FinansAnalist, ana iskelet olarak, kullanımı ve anlaşılması son derece kolay ve neredeyse tüm işlemlerin tek tıklamayla yapılabildiği bir Fon Akım Tablosu üzerine kurgulanmıştır. Bu sayede kullanıcılara bir yandan sürekli raporlama yapılırken, diğer taraftan günlük finansal işlemlerini kayıt edebilmeleri sağlanmıştır.


Bu kapsamda, kullanıcı dostu, kolay ve anlaşılabilir bir arayüz sunmak üzere tasarlanan Fon Akım Tablosu, Fon Girişleri ve Fon Çıkışları olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Tablonun tasarımından da rahatlıkla anlaşılabileceği üzere, bireysel veya kurumsal tüm kullanıcıların ilerleyen zamanda tahsil ederek banka veya kasa hesaplarına girecek olan tüm tahsilatlar, tahsilat vadesine göre tablonun Fon Girişleri bölümüne, aynı şekilde kullanıcılar tarafından ilerleyen zamanda kasa veya bankadan yapılacak tüm ödemeler de ödeme vadesine göre tablonun Fon Çıkışları bölümüne kayıt edilmektedir.

Kullanıcıların dönembaşı kasa ve banka mevcutları çalışmaya başlamadan önce sisteme girileceği için, bu mevcutlara zaman içerisinde kayıt edilen Fon Girişlerinin eklenmesi, Fon Çıkışlarının ise çıkarılması neticesinde, yani tahsilat ve ödemeler farkının eklenmesiyle, kullanıcıların günlük, aylık veya yıllık bazdaki fon fazlası veya fon ihtiyacı olan dönemler kolayca görünebilmektedir. 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere FinansAnalist, kullanıcıların tahsilat ve ödemeler dengesi işlemlerini esas alan bir finansal planlama yazılımıdır. Bu sebeple, ticari faaliyetlerle ilgisi olsun veya olmasın, bireysel veya kurumsal kullanıcılar tarafından yapılacak tüm ödemeler ve tahsilatların sisteme girilmesi esastır.

Bu kapsamda, kullanıcılar tarafından ilerleyen dönemlerde tahsil edilecek ücret, kira geliri, satış geliri, mevduat faizi, borç alınması vb. tüm tahsilatlar gibi, işçi ücretleri, elektrik, su, kira ve aidat ödemeleri, vergi ve sgk ödemeleri, kredi taksitleri vb tüm ödemeler de, muhasebe kayıtlarına geçmemiş olsa bile, Fon Akım tablosuna işlenmelidir.

Öte yandan FinansAnalist sayesinde gerek bireysel gerekse de kurumsal kullanıcıların, özellikle banka ve kasa hareketleriyle, buralardaki nakit varlıkların yüzde yüz kontrolü sağlanabilmektedir. Bu sebeple FinansAnalist kullanan bir işletme yöneticisinin, kasa ve banka hareketleri üzerinde sürekli kontrol ve raporlama mekanizması oluşturulmuştur.

Özellikle gün sonu yönetici raporu sayesinde “Yönetici” statüsündeki kullanıcılar tarafından, banka hesapları ve kasadan gün içerisinde yapılan tüm tahsilat ve ödeme kayıtlarıyla, bu işlemler sonucundaki nakit varlıklar, banka ve kasa mevcutlarıyla birebir kontrol edilmekte ve aradaki fark kolayca görülebilmektedir.

Sonuç olarak, FinansAnalist ana ekranını oluşturan Fon Akım tablosu sayesinde, kullanıcılar tarafından tüm bu iş ve işlemler kolaylıkla yapılabilmekte, ayrıca tahsilat ve ödemeler dengesinin de sürekli izlenebilmesi sağlanmaktadır.


Tanımlamalar

FinansAnalist web uygulamasını kullanırken gerekli olacak, (yan tarafta listesi yeralan) kişi veya firmaya özel tüm bilgilerin, kullanıcılar tarafından herhangi bir veri girişi yapılmadan önce tanımlanması gerekmektedir.

Bu verilerin hepsini tanımlayabilmek için yapılması gereken tek işlem uygulama içerisindeki üst bantta yeralan ve yan tarafta şekli görülmekte olan tuşa tıklatmaktır. Ardından program tarafından yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda çok basit ve anlaşılır bir şekilde tüm tanımlamalar kolaylıkla yapılabilmektedir.

Kişi, Kurum, Kuruluş Tanımlama

Fon giriş-çıkış işlemlerinin muhatabı olan tüm kişi, kurum ve kuruluşların önceden tanımlanması işlemlerde ve raporlama süreçlerinde kullanıcılara kolaylıklar sağlamaktadır.

Bunun yanısıra özellikle açılış kayıtlarının yapılabilmesi için «Kişi, Kurum ve Kuruluş» tanımlaması yaparken kendiniz ve/veya firmanızın da mutlaka tanımlanması gerekmektedir.

Kişi, kurum ve kuruluşlar en başından tanımlanabileceği gibi herbir işlem anında da yapılabilmektedir. Bunun için Fon Giriş veya Çıkış işlemindeki «Kişi, Kurum, Kuruluş Tanımı» ifadesinin yanındaki (+) işaretine basılması yeterlidir.Kişi, Kurum ve Kuruluş tanımlamaları «TANIMLAMALAR» menüsünden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Kasa Kartı Tanımlama

FinansAnalist ile çalışmaya başlamadan önce tahsilat ve ödemelerinizde kullanmakta olduğunuz, Kasaların tanımlanması gerekmektedir. 

Sözkonusu Kasalardan tahsilat ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanısıra, Kasa defteri dökümleri de alınabilmektedir.

Kasa tanımlamaları «TANIMLAMALAR» menüsünden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Banka Hesap Kartı Tanımlama

İşletmenize, adınıza veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olup, tahsilat ve ödemelerinizde kullanmakta olduğunuz tüm banka hesaplarının da yazılıma tanımlanması gerekmektedir.

Sözkonusu hesaplardan tahsilat ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilmekte ve bu hesapların ekstreleri de kolaylıkla alınabilmektedir.

Banka hesap tanımları da «TANIMLAMALAR» menüsünden kolaylıkla yapabilmektedir.

Kredi Kartı Tanımlama

Kendiniz veya işletmeniz adına mal ve hizmet alış bedellerinin ödenmesinde kullanılmakta olan kredi kartlarının da tanımlanması gerekmektedir. Tanımlı kredi kartlarıyla yapılacak ödeme işlemlerindeki tutarlar, sözkonusu kredi kartı tanımlamasında belirtilen hesap kesim ve son ödeme tarihine göre hesaplanacak tarihe Fon Çıkışı olarak kayıt edilmektedir. 

Öte yandan son ödeme tarihinden önce veya sonrasında, kredi kartı borcuna mahsuben yapılacak olan ödemenin ekstrede yazan tutardan eksik veya fazla olması durumunda herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için herbir kredi kartı için yazılımdaki «TANIMLAMALAR» menüsünden ayrı birer kredi kartı banka hesabı tanımlanması önerilmektedir.

Ayrıca «RAPORLAR» menüsünden tanımlı kredi kartlarıyla yapılan tüm alışverişler ve taksitler listelenebildiği gibi bu alışveriş bedelleri ve taksitlerinin vadesi gelmeden ödenmesi de yapılabilmektedir.

Kullanmakta olduğunuz herhangi bir kredi kartı olmaması durumunda, kredi kartı tanımlaması yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Kredi Kartı tanımları da «TANIMLAMALAR» menüsünden kolaylıkla yapabilmektedir.

POS Hesap Kartı Tanımlama

Müşterilerden kredi kartlarıyla yapılacak tahsilatların kayıt ve takip edilebilmesi için POS hesaplarının da tanımlanması gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından farklı kartlar veya taksit seçenekleri için birden fazla POS makinası kullanılıyor olması durumunda, FinansAnalist’te de herbir POS makinası için ayrı POS Hesap Kartlarının tanımlanması takip ve raporlama kolaylığı sağlayabilmektedir.

POS makinası üzerinden müşterilerin kredi kartlarıyla yapılacak peşin veya taksitli tahsilatlar, sözkonusu POS hesap tanımlamalarında, herbir taksit için belirtilen vade bekleme günlerine göre hesaplanacak ilgili tarihlere, fon girişi olarak kayıt edilmektedir. Öte yandan kullanıcılar tarafından arzu edildiği taktirde POS hesap blokesinde bekleyen bu tutarların tamamı listelenebilmekte ve/veya cari günün tahsilatı olarak POS Bloke çözümü yapılabilmektedir. 

POS hesap kartları da diğer kartlar gibi «TANIMLAMALAR» menüsünden kolaylıkla yapabilmektedir. İşletme tarafından Kredi kartıyla tahsilat yapılmadığı için POS makinası kullanılmaması durumunda, POS Hesabı Tanımlamasına da gerek bulunmamaktadır. Ayrıca bireysel kullanıcılar için de POS Hesap tanımı yapılamamaktadır.

Fon Giriş/Çıkış Alt Grup Tanımlama

FinansAnalist, ana ekran tasarımından da görüleceği üzere, FON GİRİŞLERİ ve FON ÇIKIŞLARI olmak üzere 2 ana bölümden ve bunların farkını oluşturan diğer sütunlardan oluşmaktadır. 

Bununla birlikte, kullanıcıların verilerini kendi ihtiyaçlarına göre daha iyi tasnifleyerek görebilmeleri amacıyla, FON Girişleri ve çıkışları bölümleri de kendi içlerinde üçer grupta sınıflandırılabilmektedir. Bu sebeple çalışmaya başlamadan önce ilk yapılması gereken iş, FON GİRİŞLERİ ve FON ÇIKIŞLARI bölümlerinin, kullanıcının kendi tahsilat ve ödeme önceliklerine göre gruplandırılmasıdır.

Bu bölümler kullanıcıların isteğine göre, kendi içlerinde maksimum 3’er adet alt gruba ayrılabilir. Bu gruplandırmanın amacı, her kullanıcı için farklı önceliğe veya tanımlamaya sahip Fon Giriş veya çıkış alt gruplarının oluşturulmasına imkân verebilmektir. 

Örneğin Fon Çıkışları için, Çek ve Senetler, Kredi ve Kredi Kartları, İşletme Giderleri, olmak üzere 3 ayrı ödeme grubu oluşturulabilmektedir. Benzer bir şekilde Fon Girişleri Bölümünde de alt gruplama yapılabilmektedir. 

Bu gruplamanın yapılmaması halinde gerek Fon Girişleri gerekse de Fon Çıkışları, “Birincil, İkincil ve Üçüncül” olmak üzere 3 alt grup şeklinde ön tanımlı olarak gelmektedir. Bu tanımlamalar «Tanımlamalar» bölümünden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Fon Giriş/Çıkış Türü Tanımlama

FinansAnalist içerisinde yeralan gerek Fon Giriş gerekse de Fon çıkışlarına ait kayıtların farklı şekillerde de raporlanabilmesi amacıyla, herbir işlemin kendine özgü gelir ve gider türüne göre kayıt edilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla; Fon Giriş ve çıkışları için, Açılış Kaydı, Alış, Satış, Kira, Aidat, Elektrik, Su, Ücret vb. olmak üzere gelir ve gider türü tanımlamaları yapılmıştır. 

Kullanıcılar ön tanımlı olan yukarıdaki gelir ve gider türlerine ilave olarak başka işlem türleri de ekleyebilecekleri gibi, istedikleri taktirde bu işlem türlerini de silebilmekte veya değiştirebilmektedirler.

Bu gruplandırma sayesinde özellikle proje ve faaliyet bazlı tahsilat ve ödeme takibi yapan kullanıcılar için raporlama imkanları sağlanmış olmaktadır.

Bu tanımlamalar «Tanımlamalar» bölümünden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Fon Giriş/Çıkış Dayanağı Tanımlama

Kullanıcılar tarafından Fon Giriş veya çıkış kaydı yapılırken, sözkonusu kaydın, ne tür bir evrak veya işleme dayandığının belirtilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda Fon Giriş ve Çıkış Dayanakları olarak, Çek, Senet, POS, Kredi Kartı, Fatura, Proforma, Sözleşme, Bütçeleme vb. tanımlamalar yapılmıştır.

Kullanıcılar ön tanımlı olan yukarıdaki Fon Giriş ve Çıkış Dayanaklarına ilave olarak başka tanımlamalar da ekleyebilecekleri gibi, istedikleri taktirde bu tanımları da düzenleyebilmektedir.

Bu tanımlamalar «Tanımlamalar» bölümünden kolaylıkla yapılabilmektedir.


İşlemler

Kullanıcılar tarafından, yapılmak istenilen (yan taraftaki listede görülen) tüm iş ve işlemler için uygulama içerisindeki üst bantta yeralan ve yan tarafta şekli görülmekte olan tuşa tıklatarak ilgili işlemin menüden seçilmesi gerekmektedir.

Seçilen işlem ekranlarında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulmasını müteakip ilgili tuşa basıldıktan sonra işlemler kolaylıkla tamamlanmış olmaktadır.

Açılış Mevcutlarının Kaydı

Kasa Mevcutlarının Girişi

Kasalardaki mevcut tutar, faaliyet başlama tarihinden bir gün öncesinin Fon Giriş işlemi olarak kayıt edilir.

Kasa mevcutlarının girişi için oluşturulacak Fon Giriş kaydındaki, Kişi, Kurum, Kuruluş Tanımına, sözkonusu kasa mevcudu size ait olduğu için kendi isminiz yazılmalı veya firmanız seçilmelidir.

Sözkonusu kayıtta “Fon Giriş Türü” olarak “Açılış” seçeneği seçilerek kayıt tamamlanır.

İşlemlerin ve kasa defterlerinin doğru sonuçları verebilmesi açısından, bu işlem herbir kasa için tekrar edilerek, tüm kasaların bakiyeleri ayrı ayrı kayıt edilmelidir.


Banka Mevcutlarının Girişi

Banka hesaplarındaki mevcut tutar, faaliyet başlama tarihinden bir gün öncesinin Fon Giriş işlemi olarak kayıt edilir. Sözkonusu kayıtta “Fon Giriş Türü” olarak “Açılış Kaydı” seçilerek kayıt tamamlanır.

Banka hesap mevcutlarının girişi için oluşturulacak Fon Giriş veya Çıkış kaydındaki, Kişi, Kurum, Kuruluş Tanımına, sözkonusu mevcut borç veya alacak tutarı, size ait olduğu için kendi isminiz yazılmalı veya firmanız seçilmelidir.

Bazı hesapların esnek hesap, avans hesabı vb. tanımlamalar altında KMH hesap limitinin kullanılmasından dolayı negatif bakiyeli olması durumunda, bu tutarlar Fon Çıkışı olarak girilmelidir.

İşlemlerin ve hesap hareketi dökümlerinin doğru sonuçları verebilmesi açısından, bu işlem herbir banka hesabı için tekrar edilerek, tüm banka hesabı mevcutları ayrı ayrı kayıt edilmelidir.

POS Bloke Mevcutlarının Girişi

İşletmenin POS hesaplarında, Blokede bekleyen tutarların olması halinde yapılabilecek işlemler aşağıda yeralmaktadır;

Öncelikle POS hesabının olduğu bankadan POS Bloke dökümü alınmalıdır. Daha sonra yapılması gereken doğru yöntem, blokede bekleyen herbir tutar için işlem tarihlerine göre ayrı ayrı Fon Giriş kaydı oluşturularak, Tahsilat sekmesinden ilgili POS hesabı seçilmek suretiyle kaydın tamamlanmasıdır. Sözkonusu Fon Giriş ve Tahsilat kaydı yapılırken «Kişi, Kurum, Kuruluş» alanında herbir müşterinin unvanı ayrı ayrı yazılabilir veya «Muhtelif Müşteriler» adıyla bir tanımlama yapılabilir.

Öte yandan bu listenin çok uzun olması halinde, Blokede bekleyen tutarlardan vade (bloke) sonu aynı güne denk gelen tüm tahsilatların günlük toplamı için Fon Giriş ve Tahsilat kaydı oluşturulabilir. Bu durumda sözkonusu kaydın «Kişi, Kurum, Kuruluş Tanımı» alanına «Muhtelif Müşteriler» adıyla bir tanımlama yapılmalıdır. Ayrıca «Tahsilat» sekmesinde de ilgili POS hesabı seçilmelidir.

Son olarak nadir de olsa bazı bankaların sözkonusu POS Bloke dökümünü verememesi veya bu dökümün anlaşılamayacak kadar karışık olması halinde; Blokede bekleyen toplam tutar için bir Fon Giriş kaydı oluşturulmalıdır. Bu kayıtta ki «Kişi, Kurum, Kuruluş Tanımı» alanına «Devir POS Müşterileri» veya buna benzer bir tanımlama yapılabilir. Ayrıca gerek Fon Girişi gerekse de Tahsilat sekmesi açıklamalarına «Devir Toplam POS Bloke Bedeli» açıklaması girilebilir. Böyle bir yönteme başvurulması halinde, ayrı bir (sanal) banka hesabı (Örn. POS Bloke Devir Hesabı) tanımlanarak sözkonusu kaydın Tahsilat sekmesinde POS Bloke toplam tutarının bu hesaba kaydı sağlanmalıdır. Daha sonraki günlerde POS Bloke Devir hesabına kayıt edilen tutarlardan, bloke sonu gelenlerin toplamı «Banka-Kasa-Banka Transferi» işlemiyle ilgili vadesiz hesaba aktarılır.

POS Bloke mevcutlarının girişiyle ilgili olarak düzenlenecek tüm Fon Giriş ve Tahsilat kayıtlarındaki, kayıt ve fon giriş tarihlerinin hepsine işlemin yapıldığı günün tarihi yazılmalıdır.

Kredi Kartı Borç Devir Girişi

Kullanıcıların kredi kartları borç miktarları, herbir kredi kartı ödeme tarihine göre Fon Çıkış işlemi olarak kayıt edilir. Devam eden taksitli ödeme işlemlerinin olması durumundaysa; faaliyet başlama tarihinden bir gün öncesinde, herbir taksitli işlem ayrı ayrı Fon Çıkış işlemi olarak kayıt edilmelidir.

Başka bir ifadeyle; kredi kartının son ekstresindeki toplam borç tutarından ödenen tutarın düşürülmesiyle hesaplanacak rakam Fon Çıkış işlemi olarak kayıt edilmelidir. Sözkonusu fon çıkış işleminde «Kişi, Kurum ve Kuruluş Tanımı» alanına ilgili bankanın adı yazılmalı veya seçilmelidir.

Fon Girişi ve Tahsilat Kaydı

Fon Giriş Kaydı

FinansAnalist ana ekranındaki Fon Giriş bölümüne/sütunlarına bir kayıt yapılabilmesi için birkaç yöntem izlenebilmektedir.
Bunlardan birincisi; İşlemler menüsünden “Fon Giriş ve Tahsilat Kaydı” seçeneği tıklatılmak suretiyle yapılabilmektedir.

Diğer seçenek ise; Fon Giriş bölümündeki herhangi bir tarihte değeri sıfır olan bir rakamın üzerine tıklatıldığında açılacak “Fon Giriş ve Tahsilat Kaydı” ekranındaki verilerin doldurularak kaydın tamamlanması şeklinde yapılabilmektedir. Bu şekilde kayıt yapılırken, Fon Giriş/Tahsilat Tarihi alanında, otomatik olarak tıklatılan tarih seçili şekilde gelmektedir. Tabi ki bu tarih gerekli olduğu taktirde kullanıcılar tarafından değiştirilebilmektedir.

Her iki durumda da karşımıza çıkacak ekrandaki ilgili bölümlerin doldurulmasını müteakip “Kaydet” butonuna tıklatılmak suretiyle Fon Giriş Kaydı gerçekleşmiş olur.Raporlar

FinansAnalist web uygulaması üzerinden yan tarafta görülmekte olan tüm raporlar alınabilmektedir. Bu raporların görüntülenebilmesi için yapılması gereken tek şey; uygulama içerisindeki üst bantta yeralan ve yan tarafta şekli görülmekte olan tuşa tıklatarak ilgili raporun menüden seçilmesi yeterlidir.


Kullanım Videoları

4.j.1 Tanıtım Videosu

4.j.2 Genel Ayarlar ve Kurulum Videoları

4.j.3 Fon Giriş ve Tahsilat Kaydı Videoları

4.j.4 Fon Çıkış ve Ödeme Kaydı Videoları