Kurumsal

30 YILLIK FİNANSAL YÖNETİM TECRÜBESİNİN ÖZETİ

Türkiye’nin İlk ve Tek Online

Finansal Planlama ve
Analiz Programı

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Hakkımızda

FinansAnalist, Yönetim Ofisim İşletme Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan Finans Ofisim müşterileri için kullanılmak amacıyla, kurucularımızın yurtiçi ve yurt dışındaki 30 yılı aşkın Finansal Yönetim tecrübeleri ışığında hazırlanmıştır.

 

FinansAnalist bir muhasebe veya ön muhasebe yazılımından ziyade, adından da anlaşılacağı üzere bir Finansal Analiz ve Planlama programı olarak hazırlanmıştır. Öte yandan, sözkonusu planlama ruhunu ve kolay anlaşılabilir yapısını kaybetmeden, ön muhasebe programlarının özelliklerini de ihtiva edecek şekilde geliştirilmeye devam edilmektedir.

 FinansAnalist, başta Finans departmanı olmak üzere, bir işletmedeki üst düzey yönetici ve firma sahiplerinin özellikle merak ettiği Fon Akım durumu, günlük ödeme ve tahsilatlar, kasa ve banka mevcutları kontrolünün en sadeleştirilmiş şeklini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda planlama, analiz ve bütçeleme noktasında da çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Öte yandan sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerin değil, kişisel ve aile bütçelerinin oluşturulması, takip ve kontrolü noktasında da kullanışlı bir yazılım olarak tasarlanmış olan FinansAnalist, bu yönüyle bireysel müşterilere de hitap etmektedir.

Ülkemizdeki birçok muhasebe programı gibi standart muhasebe sistemlerine bağlı kalmayarak, çok ayrı bir tasarımla ve altyapıyla oluşturulan FinansAnalist, sektör fark etmeksizin, dünyanın her yerindeki birey ve/veya işletmeler tarafından kullanılabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

  15 Gün Ücretsiz Deneyin

Misyonumuz

Kullanımı ve anlaşılmasının çok kolay olacağı kullanıcı dostu tasarımlarla, işletme sahip ve yöneticileriyle bireysel kullanıcıların;
- Tahsilat ve ödemeler açısından önlerini görebilmelerini,
- Finansal Planlama ve bütçeleme yapabilmelerini,
- Tüm gelir, giderleriyle, varlıkları ve borçları arasındaki dengeyi anlık kontrol edebilmelerini sağlamak amacıyla,
Teknolojik gelişmelere ve finansal sistemin ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenecek bir yazılım oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Bilinen muhasebe programlarının aksine, günümüzde bireyler ve işletmeler için en önemli konu olma özelliğini taşıyan tahsilat ve ödemeler dengesi gibi çok basit bir denkliği esas alan, muhasebe bilgisi olmayan kişiler tarafından bile kolayca anlaşılabilen, dünyanın her tarafında kullanılabilen bir yazılım oluşturmak.

Gizlilik

Kullanıcılar tarafından uygulamaya kaydedilecek tüm verilerin gizliliği amacıyla aşağıda yeralan ifade, Bireysel veya Kurumsal üyelik sözleşmeleriyle, Veri Girişi Hizmet Sözleşmesinin «Gizlilik» maddelerinde aynen yeralmaktadır.

7. Gizlilik :
Madde 7.1 Kullanıcıların yazılıma kayıt ettikleri veriler, sonuçlar, raporlar vb. tüm bilgiler tamamıyla kullanıcının mülkiyetinde olduğundan, yazılım sahibi olan Yönetim Ofisim tarafından kısmi veya tamamen hiçbir şekilde kullanılamaz, açıklanamaz ve beyan edilemez.
Madde 7.2 Öte yandan üyelerin yazılıma gireceği verilerin niteliği, niceliği, doğruluğu, yanlışlığı tamamen üyenin kendi inisiyatifindedir.
9. Yürürlük ve Fesih :
Madde 9.4 Taraflar sözleşme her ne şekilde feshedilirse edilsin, işbu sözleşmenin Gizlilik maddesine uymak zorundadır.

Kurumsal Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. Bir tarafta; FinansAnalist adlı web tabanlı finansal planlama ve analiz yazılımının sahibi olan aşağıdaki bilgilere haiz tüzel kişilik,

Unvanı : Güngör Uslu Yönetim Ofisim İşletme Danışmanlık Hizmetleri
Adresi : Adalet Mah. Anadolu Cad.
No.41 Megapol Tower K.10 D.101
Bayraklı / İzmir
e-Posta Adresi : destek@finananalist.com
Vergi Dairesi : Karşıyaka VD.
Vergi Numarası : 14254935452
bundan sonra "Yönetim Ofisim" olarak anılacaktır.

1.2. Diğer tarafta; aşağıdaki bilgilere haiz gerçek veya tüzel kişilik,

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
e-Posta Adresi :
Vergi Dairesi :
TCK veya Vergi Numarası :
bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Web Sitesi : www.finansanalist.com adlı internet adresinden yayınlanmakta olan web sitesidir.

FinansAnalist : www.finansanalist.com adlı internet adresinden yayınlanmakta olan ve ücretli üyelik sistemiyle kullanılabilen Finansal Planlama yazılımıdır.

Üyelik : Üyelik Formunu doldurarak FinansAnalist'e erişim hakkı sağlayan, bu hakkı devam eden ve/veya bu hakkını kaybeden kişi, kurum ve kuruluşların genel statüsüdür. Yazılıma erişim hakkı olan üyeler "Kullanıcı" olarak da ifade edilebilir.

FinansAnalist e-Mail Adresi : destek@finansanalist.com adresi ifade edilmektedir. İşbu adresin değişmesi halinde yeni adres, siteden ve/veya kullanıcı tarafından bildirilecek e-mail hesabına yazılı olarak bildirilecektir.

Müşteri e-Mail Adresi : Müşteri tarafından Üyelik başlangıcında bildirilen e-mail hesabı ifade edilmektedir. Bu adresin değişmesi halindeki yeni adres, site ve/veya FinansAnalist e-mail hesabına yazılı olarak bildirilecektir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAM

3.1. Sözleşmenin Konusu

3.1.1. Yönetim Ofisim tarafından hazırlanarak FinansAnalist internet sitesi üzerinden, web (İnternet) tabanlı olarak yayınlanmakta olan FinansAnalist Kurumsal Uygulamasının kamuya ilan edilmiş özelliklerinin, Müşteri tarafından kullanılabilmesine yönelik karşılıklı hak ve yükümlülükler işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3.2. Sözleşmenin Kapsamı

3.2.1. İşbu sözleşme Yönetim Ofisim ile Müşteri statüsündeki kişi, kurum veya kuruluş yetkilisi arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Öte yandan sözkonusu üyelik kapsamında Müşteri tarafından atanacak diğer kullanıcıların her türlü iş ve işlemleri de işbu sözleşme hükümleri kapsamındadır. Dolayısıyla Müşteri tarafından atanmış kullanıcıların FinansAnalist uygulaması üzerinde yapacağı tüm iş ve işlemlerden Müşteri de müteselsil olarak sorumludur.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Yönetim Ofisim Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Yönetim Ofisim, FinansAnalist web sitesinde kamuya açıklanmakta olan FinansAnalist Kurumsal Uygulama işlevlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekli işler halde olabilmesi için azami gayret gösterecektir. Bununla birlikte gerek İnternet hatlarında olabilecek sıkıntılardan gerekse de kötü niyetli kişilerin girişimleri sebebiyle oluşabilecek veri kaybı ve kesintilerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.1.2. FinansAnalist, Yönetim Ofisim tarafından sürekli geliştirilecek olmakla birlikte yeni değişiklik ve güncellemelerden doğan ilave özellikler için mevcut Kullanıcılardan sözleşme süreleri tamamlanmadan herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

4.1.3. Yönetim Ofisim, Müşteri bilgileriyle verilerin İnternet ağları üzerinden nakli ve depolanması esnasında kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için gerek web sitesi gerekse de yazılım için SSL adı verilen güvenlik sertifikalarını temin ederek bunların sürekli güncel kalmasını sağlayacaktır.

4.1.4. Yönetim Ofisim, FinansAnalist kullanıcılarına kesinlikle telefonda veya yerinde destek taahhüdünde bulunmamaktadır. Yazılımın kullanımına yönelik tüm bilgi, belge ve yayınlar websitesi üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır.

4.1.5. FinansAnalist'in kullanımı esnasında karşılaşılacak tüm sorunlar için kullanıcılar, FinansAnalist e-mail adresine yazılı destek talebi gönderebileceklerdir. Yönetim Ofisim kullanıcılardan gelecek olan sözkonusu e-mailleri en geç 24 saat içerisinde olumlu veya olumsuz olarak cevaplandıracaktır.

4.1.6. Yönetim Ofisim, kullanıcıların işbu sözleşmede belirtilen hususlarla, ticari ve genel ahlak ve iyiniyet kurallarına uymadıklarını tespit etmesi halinde her türlü tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, İptal ve İade maddeleri kapsamında sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

4.2. Müşteri Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Kullanıcı siteye üye olmak ve/veya FinansAnalist'e erişim sağlayabilmek amacıyla vereceği tüm bilgilerin hukuki ve etik açıdan tam, doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Üyeliğin devamı süresince, işbu bilgilerde meydana gelebilecek tüm değişiklikleri 15 gün içerisinde, Üyelik başlangıcında belirtmiş olduğu e-mail adresinden, FinansAnalist e-mail adresine yazılı olarak göndermek mecburiyetindedir.

4.2.2. Kullanıcılar, yazılıma kayıt ettikleri tüm içeriklerin düzenli olarak yedeklenmesinden kendileri sorumludur. Veri kayıpları veya tamamen silinmesi sebebiyle FinansAnalist hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2.3. Kullanıcılar tarafından yazılıma kayıt edilecek içeriklere ait tüm sorumluluk kullanıcıların kendilerine aittir. Yönetim Ofisim, sözkonusu içeriğin değiştirilmesinden, silinmesinden veya yenilerinin eklenmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2.4. Kullanıcı, FinansAnalist'e erişim sağlama hakkını kötüye kullanmayacağını, kendisi veya üçüncü kişiler kanalıyla, yazılım kodlarına erişim, kısmi veya tamamen kopyalama, sistemi çalışamaz duruma getirme, fikri mülkiyet haklarına aykırılık vb. faaliyetlerden kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.5. Kullanıcılar, finansal nitelikli iş ve işlemler kapsamında yazılıma kayıt edecekleri verilerin nitelik ve nicelik açısından benzer kullanıcıların verileriyle uyumlu olması gerektiğini kabul ederler. Ayrıca yazılımın çalışmasını engellemek veya kilitleme amacıyla, yazılımı hatalı işlemlere zorlama, aşırı miktarda veri yükü ve trafiği oluşturma gibi faaliyetlerden uzak duracaklarını da kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2.6. Kullanıcılar, FinansAnalist'e kayıt ettikleri bilgilerin yurtiçi veya yurt dışındaki veri depolama hizmeti sunmakta olan kuruluşlarda muhafaza edilebileceğini kabul ederler.

4.2.7. Kullanıcı tüzel bir kişilik adına erişim sağladığı ve/veya tüm içerikleri sözkonusu tüzel kişilik adına kayıt ediyor olması halinde tüm bu iş ve işlemler için hukuki açıdan yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.8. Kullanıcıların yazılıma erişimi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi herbir kullanıcının kendisi tarafından belirlenecek olup, işbu bilgilerin gizlilik ve güvenliğinden kullanıcıların kendileri sorumlu olacaktır. Kullanıcılar sözkonusu bilgilerin başkasının eline geçtiğini düşündüklerinde durumu derhal FinansAnalist e-mail adresine bildirerek, bu kullanıcı profilinin bloke edilmesini sağlayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

5.1. FinansAnalist tarafından sunulmakta olan tüm hizmetlerle, bunların güncel ücretleri ve ödeme şekilleri FinansAnalist web sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim Ofisim FinansAnalist web sitesinde ilan ve yayınlanan tüm ücretleri dilediği zaman artırıp, azaltmakta veya promosyonlar düzenlemekte serbesttir.

5.2. FinansAnalist peşin ödeme sistemiyle çalışmaktadır. Bu sebeple Müşteri tarafından tercih edilen üyelik periyoduna göre, FinansAnalist web sitesinde yayınlanmakta olan ücret, en geç deneme süresinin son gününde ödenmelidir.

5.3. Deneme süresinin tamamlanarak ücretli üyelik süresinin de sona ermesi halinde Müşteri tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde tercih edilecek yeni üyelik periyoduna göre ilan edilecek ücretin ödenmesi gerekmektedir.

5.4. Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler aşağıdaki ödeme yöntem ve/veya noktalarına yapılabilecektir. Müşteri aşağıdaki yöntem ve ödeme noktalarından herhangi birisini seçmekte serbesttir ve bu seçimini her üyelik periyodu yenilemesinde değiştirebilir.

5.4.1. Banka Transferi : Müşteri FinansAnalist web sitesindeki FİYATLAR sekmesindeki ÖDEME KANALLARI sayfasında yayınlanmakta olan hesap numaralarına havale/eft yapabilecektir.

5.4.2. Kredi Kartı Ödemesi : Müşteri kendisi veya üçüncü kişilerin kredi kartıyla aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak kredi kartıyla ödeme seçeneğini tercih edebilir.

5.4.2.1. Kredi kartıyla fiziksel ödeme, seçeneğinde Müşteri Finans Ofisim personeli tarafından kendisine getirilecek taşınabilir POS cihazı üzerinden ödemesini gerçekleştirebilir. (Bu seçenek Yönetim Ofisimin kabul etmesi durumunda geçerli olabilir)

5.4.2.2. Kredi kartıyla Online ödeme, seçeneğinde Müşteri tarafından ödenecek tutar FinansAnalist uygulaması içerisinde yeralmakta olan Ödemeler menüsünden online yapılabilecektir.

5.4.2.3. Müşteri tarafından yapılacak ödemelerin üçüncü kişilerin kredi kartları veya hesapları üzerinden yapılması durumunda tüm sorumluluk Müşteriye ait olacaktır.

5.5. Deneme veya ücretli üyelik süresinin tamamlanmasını müteakip Müşteri tarafından ödeme yapılmaması halinde ilgili Müşterinin yazılımı 2 (iki) ay süresince pasifleştirilerek tüm işlemlere kapatılacaktır. Yönetim Ofisim 2 (iki) ay boyunca ödeme yapmayan Müşterilerin Üyeliğine ilişkin tüm verileri sistemden tamamen silme hakkına sahiptir.

5.6. Deneme veya ücretli üyelik süresinin tamamlanmasına rağmen ödemesini süresi içerisinde yapmadığı için Üyeliği pasife alınan veya silinen Müşterilerin tekrar ödeme yaparak geçmiş üyeliklerini aktifleştirmeleri ancak sözkonusu üyeliğin silinmemiş olması durumunda yapılabilir. Aksi taktirde Müşteri tarafından yeni üyelik açılması gerekmektedir.

5.7. Faturalandırma işlemi, Müşteri tarafından tercih edilen üyelik periyoduna ilişkin ücretin ödendiği tarih itibariyle yapılacaktır. Yönetim Ofisim tarafından e-Fatura sistemine geçilene kadar tanzim edilecek yazılı faturaların gönderim masrafları Müşteri'ye ait olacaktır.

5.8. Müşteri tarafından kredi kartıyla yapılacak ödemelerde, -Mail Order Talimatları hariç- FinansAnalist tarafından hiçbir şekilde kredi kartı bilgisi kayıt edilmeyecek ve tutulmayacaktır.

5.9. Üyelik fiyatlarında yapılacak tüm artışlar, kullanıcılar tarafından tercih edilen üyelik periyoduna bağlı olarak yapılmış olan sözleşme süresinin tamamlanmasını müteakip geçerli olacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

6.1. Sözleşmenin Süresi

6.1.1. İşbu sözleşmenin süresi, Müşteri tarafından bedeli ödenen üyelik süresiyle sınırlıdır. Üyenin kendisi veya Kullanıcılar tarafından bedeli ödenmiş olan Üyelik süresinin bitimini müteakip 5 (beş) işgünü sonrasına kadar yeniden ödeme yapılmaması halinde işbu sözleşmenin süresi sona ermiş sayılır.

6.1.2. Müşteri tarafından bedeli ödenerek üyelik süresinin uzatılması halinde işbu sözleşmenin süresi de bedeli ödenmiş olan süre kadar uzamış sayılacaktır.

6.2. Sözleşmenin Feshi

6.2.1. İşbu sözleşme taraflardan herhangi birisinin karşı tarafa 15 gün önceden bildirimde bulunması şartıyla, hukuksal, teknik ve ticari kurallara göre karşı tarafa bir zarar verilmemiş olması halinde, başka hiçbir şarta bağlı kalmaksızın istenildiği zaman tek taraflı olarak feshedilebilir.

6.2.2. Taraflardan herhangi birisinin sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi halinde bildirilen fesih tarihi itibariyle, Yönetim Ofisim tarafından sözkonusu Müşterinin Üyeliğine erişim hakkı iptal edilecektir.

7. GİZLİLİK

7.1. Kullanıcılar tarafından FinansAnalist uygulamasına kayıt edilen veriler, sonuçlar, raporlar vb. tüm bilgiler tamamıyla kullanıcının mülkiyetinde olduğundan, Yönetim Ofisim tarafından kısmi veya tamamen hiçbir şekilde kullanılamaz, açıklanamaz ve beyan edilemez.

7.2. Öte yandan üyelerin FinansAnalist uygulamasına gireceği verilerin nitelik ve nicelik açısından doğruluğu veya yanlışlığı tamamen üyenin kendi inisiyatifindedir.

7.3. İşbu sözleşme her ne şekilde feshedilirse edilsin, tarafların Gizlilik maddesine uymak mecburiyeti devam edecektir.

8. İPTAL VE İADE ŞARTLARI

8.1. Müşteri peşin ödediği halde, henüz hizmet olarak almadığı aylara ilişkin ücretleri dilediği zaman talep ederek üyeliğini sona erdirebilir. Henüz teslim edilmeyen bu hizmetlere ilişkin geri ödemeler, kullanıcıların yapmış oldukları ödeme yöntemiyle aynı şekilde aşağıdaki maddelere göre iade edilir.

8.2. Müşteri tarafından bedeli ödenerek alınmış olan hizmetin iptal edilebilmesi için, Müşteri'nin işbu sözleşmede yazılı e-mail adresinden, destek@finansanalist.com e-mail adresine yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir. Sözkonusu e-mailin gönderildiği tarih, İptal Talep Tarihi olarak belirlenir.

8.3. Müşteri, bedelini peşin olarak ödemiş olduğu ve üyeliğinin iptal edilmesini talep ettiği tarihe kadar geçen süreye ait olan üyelik bedelinin iadesini hiçbir şekilde talep edemez.

8.4. Ücret iadesinin sözkonusu olması halinde, sadece hizmet verilmeyen tam aylar için iade bedeli hesaplanacak olup birer aylık sürelerden daha az sayıdaki günler hesaplamaya dahil edilmez. (Örneğin 5 ay 16 günlük değil 5 aylık ücret iadesi yapılır)

8.5. Toplu ödemeden dolayı, aylık ödemeye göre bir indirimin sağlanmış olması durumunda, iade edilecek ücret kullanılan ayların indirimsiz olarak değerlendirilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

8.6. Onbeş (15) günlük deneme süreleri her şartta ücretsiz olarak verilmiş olduğundan, iadeye esas teşkil edecek kullanılan ayların hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dolayısıyla 15 (onbeş) günlük deneme süresi hiçbir şekilde ücretlendirilemez.

8.7. Ancak tüm Müşterilere standart olarak verilen onbeş (15) günlük deneme süresinin haricinde hediye ve/veya promosyon olarak verilecek ek süreler olması halinde bu süreler ücretli dönemin sonuna eklenecektir. Dolayısıyla iptal durumlarında hiçbir şartta bu sürelerin ücret iadesi yapılmayacaktır.

9. TEBLİGAT

9.1. Taraflardan birisinin işbu sözleşme maddelerine ilişkin hukuksal sorunların oluştuğunu öne sürmesi halinde karşı tarafa yapılacak tebligatların tamamı birinci maddede belirtilen adreslerine iadeli-taahhütlü posta veya noter kanalıyla yapılacaktır. Sözkonusu adreslerin değişmesi halinde; adres değişiminin ilgili resmi kurum kayıtlarına tescilini müteakip, 20 (yirmi) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak, iadeli-taahhütlü posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

9.2. Yukarıdaki maddenin kapsamına girmeyen yani hukuksal bir soruna ilişkin olmayan tüm bildirimler tarafların işbu sözleşmede yazılı e-mail adreslerine yapılabilecektir.

9.3. Adres değişimini bildirmeyen tarafın, işbu sözleşmede yazılı olan adreslerine yapılacak olan her türlü tebligat, kendisine bildirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1. Uygulamadan kaynaklanacak sorunlar veya sebeplerle işbu sözleşmede yapılacak ekleme, silme veya düzeltmelerden oluşabilecek tüm değişiklikler Yönetim Ofisim tarafından, sözkonusu değişikliklerin kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile birlikte en az 30 gün önce Müşterinin e-mail hesabına gönderilecektir.

10.2. Sözleşme değişikliğine dair bildirimin kendisine ulaşmasını müteakip Müşteri tarafından, sözkonusu değişikliği kabullenmemesi sebebiyle 15 (onbeş) gün içerisinde itiraz etmemesi halinde, değişiklik taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

11. UYUŞMAZLIK

11.1. İşbu sözleşme maddelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Yönetim Ofisimin resmi adresinin olduğu yerleşim yerinin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11.2. İşbu sözleşmenin her ne şekilde olursa olsun yürürlükten kalkmasından sonra dahi, taraflar arasındaki çözümlenmemiş sorunlar için her durumda işbu sözleşme hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

12. DEVİR

12.1. Müşteri, Yönetim Ofisim'in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez.

12.2. Yönetim Ofisim, her zaman için işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını 1 (bir) ay önceden Müşteri'ye yazılı olarak bildirmek suretiyle üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

13. VERGİ, RESİM VE HARÇ

13.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisinin beyan ve ödenmesi konusunda taraflar kendi paylarına düşen kısmın tahakkuk ve ödenmesinden eşit şekilde sorumludur.

14. YÜRÜRLÜK

14.1. İşbu sözleşme toplam 14 (ondört) maddeden oluşmaktadır.

14.2. İşbu sözleşme, kullanıcı tarafından site üzerindeki formun internet ortamında doldurularak onaylanmasından ve tercih edilen üyelik periyoduna ilişkin ilk ödemenin yapılmasından itibaren yürürlüğe girer.

Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. Bir tarafta; FinansAnalist adlı web tabanlı finansal planlama ve analiz yazılımının sahibi olan aşağıdaki bilgilere haiz tüzel kişilik,

Unvanı : Güngör Uslu Yönetim Ofisim İşletme Danışmanlık Hizmetleri
Adresi : Adalet Mah. Anadolu Cad.
No.41 Megapol Tower K.10 D.101
Bayraklı / İzmir
e-Posta Adresi : destek@finananalist.com
Vergi Dairesi : Karşıyaka VD.
Vergi Numarası : 14254935452
bundan sonra "Yönetim Ofisim" olarak anılacaktır.

1.2. Diğer tarafta; aşağıdaki bilgilere haiz gerçek veya tüzel kişilik,

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
e-Posta Adresi :
Vergi Dairesi :
TCK veya Vergi Numarası :
bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Web Sitesi : www.finansanalist.com adlı internet adresinden yayınlanmakta olan web sitesidir.

FinansAnalist : www.finansanalist.com adlı internet adresinden yayınlanmakta olan ve ücretli üyelik sistemiyle kullanılabilen Finansal Planlama yazılımıdır.

Üyelik : Üyelik Formunu doldurarak FinansAnalist'e erişim hakkı sağlayan, bu hakkı devam eden ve/veya bu hakkını kaybeden kişi, kurum ve kuruluşların genel statüsüdür. Yazılıma erişim hakkı olan üyeler "Kullanıcı" olarak da ifade edilebilir.

FinansAnalist e-Mail Adresi : destek@finansanalist.com adresi ifade edilmektedir. İşbu adresin değişmesi halinde yeni adres, siteden ve/veya kullanıcı tarafından bildirilecek e-mail hesabına yazılı olarak bildirilecektir.

Müşteri e-Mail Adresi : Müşteri tarafından Üyelik başlangıcında bildirilen e-mail hesabı ifade edilmektedir. Bu adresin değişmesi halindeki yeni adres, site ve/veya FinansAnalist e-mail hesabına yazılı olarak bildirilecektir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAM

3.1. Sözleşmenin Konusu 3.1.1. Yönetim Ofisim tarafından hazırlanarak FinansAnalist internet sitesi üzerinden, web (İnternet) tabanlı olarak yayınlanmakta olan FinansAnalist Bireysel Uygulamasının kamuya ilan edilmiş özelliklerinin, Müşteri tarafından kullanılabilmesine yönelik karşılıklı hak ve yükümlülükler işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. 3.2. Sözleşmenin Kapsamı 3.2.1. İşbu sözleşme Yönetim Ofisim ile Müşteri statüsündeki kişi, kurum veya kuruluş yetkilisi arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Öte yandan sözkonusu üyelik kapsamında Müşteri tarafından atanacak diğer kullanıcıların her türlü iş ve işlemlerinden de Müşteri müteselsil olarak sorumludur.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Yönetim Ofisim Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Yönetim Ofisim, FinansAnalist web sitesinde kamuya açıklanmakta olan FinansAnalist Bireysel Uygulama işlevlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekli işler halde olabilmesi için azami gayret gösterecektir. Bununla birlikte gerek İnternet hatlarında olabilecek sıkıntılardan gerekse de kötü niyetli kişilerin girişimleri sebebiyle oluşabilecek veri kaybı ve kesintilerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.2. Yönetim Ofisim tarafından, FinansAnalist sürekli geliştirilecek olmakla birlikte yeni değişiklik ve güncellemeler için mevcut Kullanıcılardan sözleşme süreleri tamamlanmadan herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

4.1.3. Yönetim Ofisim, Müşteri bilgileriyle verilerin İnternet ağları üzerinden nakli ve depolanması esnasında kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için gerek web sitesi gerekse de yazılım için SSL adı verilen güvenlik sertifikalarını temin ederek bunların sürekli güncel kalmasını sağlayacaktır.

4.1.4. Yönetim Ofisim, FinansAnalist kullanıcılarına kesinlikle telefonda veya yerinde destek taahhüdünde bulunmamaktadır. Yazılımın kullanımına yönelik tüm bilgi, belge ve yayınlar websitesi üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır.

4.1.5. FinansAnalist'in kullanımı esnasında karşılaşılacak tüm sorunlar için kullanıcılar, FinansAnalist e-mail adresine yazılı destek talebi gönderebileceklerdir. Yönetim Ofisim kullanıcılardan gelecek olan sözkonusu e-mailleri en geç 24 saat içerisinde olumlu veya olumsuz olarak cevaplandıracaktır.

4.1.6. Yönetim Ofisim, kullanıcıların işbu sözleşmede belirtilen hususlarla, ticari ve genel ahlak ve iyiniyet kurallarına uymadıklarını tespit etmesi halinde, uğradığı zararları tazmin etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, İptal ve İade maddeleri kapsamında sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

4.2. Müşteri Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. FinansAnalist Bireysel uygulaması sadece Bireysel Kullanıcılar için tasarlanmıştır. Şahıs firmalarıyla her türlü sermaye şirketleri veya ayrı bir unvana sahip tüzel kişilerin FinansAnalist Kurumsal uygulamasını kullanmaları tavsiye edilmektedir.

4.2.2. Kullanıcı siteye üye olmak ve/veya FinansAnalist'e erişim sağlayabilmek amacıyla vereceği tüm bilgilerin hukuki ve etik açıdan tam, doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Üyeliğin devamı süresince, işbu bilgilerde meydana gelebilecek tüm değişiklikleri 15 gün içerisinde, Üyelik başlangıcında belirtmiş olduğu e-mail adresinden, FinansAnalist e-mail adresine yazılı olarak göndermek mecburiyetindedir.

4.2.3. Kullanıcılar, yazılıma kayıt ettikleri tüm içeriklerin düzenli olarak yedeklenmesinden kendileri sorumludur. Veri kayıpları veya tamamen silinmesi sebebiyle FinansAnalist hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2.4. Kullanıcılar tarafından yazılıma kayıt edilecek içeriklere ait tüm sorumluluk kullanıcıların kendilerine aittir. Yönetim Ofisim, sözkonusu içeriğin değiştirilmesinden, silinmesinden veya yenilerinin eklenmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2.5. Kullanıcı, FinansAnalist'e erişim sağlama hakkını kötüye kullanmayacağını, kendisi veya üçüncü kişiler kanalıyla, yazılım kodlarına erişim, kısmi veya tamamen kopyalama, sistemi çalışamaz duruma getirme, fikri mülkiyet haklarına aykırılık vb. faaliyetlerden kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.6. Kullanıcılar, finansal nitelikli iş ve işlemler kapsamında yazılıma kayıt edecekleri verilerin nitelik ve nicelik açısından benzer kullanıcıların verileriyle uyumlu olması gerektiğini kabul ederler. Ayrıca yazılımın çalışmasını engellemek veya kilitleme amacıyla, yazılımı hatalı işlemlere zorlama, aşırı miktarda veri yükü ve trafiği oluşturma gibi faaliyetlerden uzak duracaklarını da kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2.7. Kullanıcılar, FinansAnalist'e kayıt ettikleri bilgilerin yurtiçi veya yurt dışındaki veri depolama hizmeti sunmakta olan kuruluşlarda muhafaza edilebileceğini kabul ederler.

4.2.8. Kullanıcıların yazılıma erişimi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi herbir kullanıcının kendisi tarafından belirlenecek olup, işbu bilgilerin gizlilik ve güvenliğinden kullanıcıların kendileri sorumlu olacaktır. Kullanıcılar sözkonusu bilgilerin başkasının eline geçtiğini düşündüklerinde durumu derhal FinansAnalist e-mail adresine bildirerek, bu kullanıcı profilinin bloke edilmesini sağlayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

5.1. FinansAnalist tarafından sunulmakta olan tüm hizmetlerle, bunların güncel ücretleri ve ödeme şekilleri FinansAnalist web sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetim Ofisim FinansAnalist web sitesinde ilan ve yayınlanan tüm ücretleri dilediği zaman artırıp, azaltmakta veya promosyonlar düzenlemekte serbesttir.

5.2. FinansAnalist peşin ödeme sistemiyle çalışmaktadır. Bu sebeple Müşteri tarafından tercih edilen üyelik periyoduna göre, FinansAnalist web sitesinde yayınlanmakta olan ücret, en geç deneme süresinin son gününde ödenmelidir.

5.3. Deneme süresinin tamamlanarak ücretli üyelik süresinin de sona ermesi halinde Müşteri tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde tercih edilecek yeni üyelik periyoduna göre ilan edilecek ücretin ödenmesi gerekmektedir.

5.4. Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler aşağıdaki ödeme yöntem ve/veya noktalarına yapılabilecektir. Müşteri aşağıdaki yöntem ve ödeme noktalarından herhangi birisini seçmekte serbesttir ve bu seçimini her üyelik periyodu yenilemesinde değiştirebilir.

5.4.1. Banka Transferi : Müşteri FinansAnalist web sitesindeki FİYATLAR sekmesindeki ÖDEME KANALLARI sayfasında yayınlanmakta olan hesap numaralarına havale/eft yapabilecektir.

5.4.2. Kredi Kartı Ödemesi : Müşteri kendisi veya üçüncü kişilerin kredi kartıyla aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak kredi kartıyla ödeme seçeneğini tercih edebilir.

5.4.2.1. Kredi kartıyla fiziksel ödeme, seçeneğinde Müşteri Finans Ofisim personeli tarafından kendisine getirilecek taşınabilir POS cihazı üzerinden ödemesini gerçekleştirebilir. (Bu seçenek Yönetim Ofisimin kabul etmesi durumunda geçerli olabilir)

5.4.2.2. Kredi kartıyla Online ödeme, seçeneğinde Müşteri tarafından ödenecek tutar FinansAnalist uygulaması içerisinde yeralmakta olan Ödemeler menüsünden online yapılabilecektir.

5.4.2.3. Müşteri tarafından yapılacak ödemelerin üçüncü kişilerin kredi kartları veya hesapları üzerinden yapılması durumunda tüm sorumluluk Müşteriye ait olacaktır.

5.5. Deneme veya ücretli üyelik süresinin tamamlanmasını müteakip Müşteri tarafından ödeme yapılmaması halinde ilgili Müşterinin yazılımı 2 (iki) ay süresince pasifleştirilerek tüm işlemlere kapatılacaktır. Yönetim Ofisim 2 (iki) ay boyunca ödeme yapmayan Müşterilerin Üyeliğine ilişkin tüm verileri sistemden tamamen silme hakkına sahiptir.

5.6. Deneme veya ücretli üyelik süresinin tamamlanmasına rağmen ödemesini süresi içerisinde yapmadığı için Üyeliği pasife alınan veya silinen Müşterilerin tekrar ödeme yaparak geçmiş üyeliklerini aktifleştirmeleri ancak sözkonusu üyeliğin silinmemiş olması durumunda yapılabilir. Aksi taktirde Müşteri tarafından yeni üyelik açılması gerekmektedir.

5.7. Faturalandırma işlemi, Müşteri tarafından tercih edilen üyelik periyoduna ilişkin ücretin ödendiği tarih itibariyle yapılacaktır. Yönetim Ofisim tarafından e-Fatura sistemine geçilene kadar tanzim edilecek yazılı faturaların gönderim masrafları Müşteri'ye ait olacaktır.

5.8. Müşteri tarafından kredi kartıyla yapılacak ödemelerde, -Mail Order Talimatları hariç- FinansAnalist tarafından hiçbir şekilde kredi kartı bilgisi kayıt edilmeyecek ve tutulmayacaktır.

5.9. Üyelik fiyatlarında yapılacak tüm artışlar, kullanıcılar tarafından tercih edilen üyelik periyoduna bağlı olarak yapılmış olan sözleşme süresinin tamamlanmasını müteakip geçerli olacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

6.1. Sözleşmenin Süresi

6.1.1. İşbu sözleşmenin süresi, Müşteri tarafından bedeli ödenen üyelik süresiyle sınırlıdır. Üyenin kendisi veya Kullanıcılar tarafından bedeli ödenmiş olan Üyelik süresinin bitimini müteakip 5 (beş) işgünü sonrasına kadar yeniden ödeme yapılmaması halinde işbu sözleşmenin süresi sona ermiş sayılır.

6.1.2. Müşteri tarafından bedeli ödenerek üyelik süresinin uzatılması halinde işbu sözleşmenin süresi de bedeli ödenmiş olan süre kadar uzamış sayılacaktır.

6.2. Sözleşmenin Feshi

6.2.1. İşbu sözleşme taraflardan herhangi birisinin karşı tarafa 15 gün önceden bildirimde bulunması şartıyla, hukuksal, teknik ve ticari kurallara göre karşı tarafa bir zarar verilmemiş olması halinde, başka hiçbir şarta bağlı kalmaksızın istenildiği zaman tek taraflı olarak feshedilebilir.

6.2.2. Taraflardan herhangi birisinin sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi halinde bildirilen fesih tarihi itibariyle, Yönetim Ofisim tarafından sözkonusu Müşterinin Üyeliğine erişim hakkı iptal edilecektir.

7. GİZLİLİK

7.1. Kullanıcılar tarafından FinansAnalist uygulamasına kayıt edilen veriler, sonuçlar, raporlar vb. tüm bilgiler tamamıyla kullanıcının mülkiyetinde olduğundan, Yönetim Ofisim tarafından kısmi veya tamamen hiçbir şekilde kullanılamaz, açıklanamaz ve beyan edilemez.

7.2. Öte yandan üyelerin FinansAnalist uygulamasına gireceği verilerin nitelik ve nicelik açısından doğruluğu veya yanlışlığı tamamen üyenin kendi inisiyatifindedir.

7.3. İşbu sözleşme her ne şekilde feshedilirse edilsin, tarafların Gizlilik maddesine uymak mecburiyeti devam edecektir.

8. İPTAL VE İADE ŞARTLARI

8.1. Müşteri peşin ödediği halde, henüz hizmet olarak almadığı aylara ilişkin ücretleri dilediği zaman talep ederek üyeliğini sona erdirebilir. Henüz teslim edilmeyen bu hizmetlere ilişkin geri ödemeler, kullanıcıların yapmış oldukları ödeme yöntemiyle aynı şekilde aşağıdaki maddelere göre iade edilir.

8.2. Müşteri tarafından bedeli ödenerek alınmış olan hizmetin iptal edilebilmesi için, Müşteri'nin işbu sözleşmede yazılı e-mail adresinden, destek@finansanalist.com e-mail adresine yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir. Sözkonusu e-mailin gönderildiği tarih, İptal Talep Tarihi olarak belirlenir.

8.3. Müşteri, bedelini peşin olarak ödemiş olduğu ve üyeliğinin iptal edilmesini talep ettiği tarihe kadar geçen süreye ait olan üyelik bedelinin iadesini hiçbir şekilde talep edemez.

8.4. Ücret iadesinin sözkonusu olması halinde, sadece hizmet verilmeyen tam aylar için iade bedeli hesaplanacak olup birer aylık sürelerden daha az sayıdaki günler hesaplamaya dahil edilmez. (Örneğin 5 ay 16 günlük değil 5 aylık ücret iadesi yapılır)

8.5. Toplu ödemeden dolayı, aylık ödemeye göre bir indirimin sağlanmış olması durumunda, iade edilecek ücret kullanılan ayların indirimsiz olarak değerlendirilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

8.6. Onbeş (15) günlük deneme süreleri her şartta ücretsiz olarak verilmiş olduğundan, iadeye esas teşkil edecek kullanılan ayların hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dolayısıyla 15 (onbeş) günlük deneme süresi hiçbir şekilde ücretlendirilemez.

8.7. Ancak tüm Müşterilere standart olarak verilen onbeş (15) günlük deneme süresinin haricinde hediye ve/veya promosyon olarak verilecek ek süreler olması halinde bu süreler ücretli dönemin sonuna eklenecektir. Dolayısıyla iptal durumlarında hiçbir şartta bu sürelerin ücret iadesi yapılmayacaktır.

9. TEBLİGAT

9.1. Taraflardan birisinin işbu sözleşme maddelerine ilişkin hukuksal sorunların oluştuğunu öne sürmesi halinde karşı tarafa yapılacak tebligatların tamamı birinci maddede belirtilen adreslerine iadeli-taahhütlü posta veya noter kanalıyla yapılacaktır. Sözkonusu adreslerin değişmesi halinde; adres değişiminin ilgili resmi kurum kayıtlarına tescilini müteakip, 20 (yirmi) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak, iadeli-taahhütlü posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

9.2. Yukarıdaki maddenin kapsamına girmeyen yani hukuksal bir soruna ilişkin olmayan tüm bildirimler tarafların işbu sözleşmede yazılı e-mail adreslerine yapılabilecektir.

9.3. Adres değişimini bildirmeyen tarafın, işbu sözleşmede yazılı olan adreslerine yapılacak olan her türlü tebligat, kendisine bildirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1. Uygulamadan kaynaklanacak sorunlar veya sebeplerle işbu sözleşmede yapılacak ekleme, silme veya düzeltmelerden oluşabilecek tüm değişiklikler Yönetim Ofisim tarafından, sözkonusu değişikliklerin kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile birlikte en az 30 gün önce Müşterinin e-mail hesabına gönderilecektir.

10.2. Sözleşme değişikliğine dair bildirimin kendisine ulaşmasını müteakip Müşteri tarafından, sözkonusu değişikliği kabullenmemesi sebebiyle 15 (onbeş) gün içerisinde itiraz etmemesi halinde, değişiklik taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

11. UYUŞMAZLIK

11.1. İşbu sözleşme maddelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Yönetim Ofisimin resmi adresinin olduğu yerleşim yerinin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11.2. İşbu sözleşmenin her ne şekilde olursa olsun yürürlükten kalkmasından sonra dahi, taraflar arasındaki çözümlenmemiş sorunlar için her durumda işbu sözleşme hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

12. DEVİR

12.1. Müşteri, Yönetim Ofisim'in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez.

12.2. Yönetim Ofisim, her zaman için işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını 1 (bir) ay önceden Müşteri'ye yazılı olarak bildirmek suretiyle üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

13. VERGİ, RESİM VE HARÇ

13.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisinin beyan ve ödenmesi konusunda taraflar kendi paylarına düşen kısmın tahakkuk ve ödenmesinden eşit şekilde sorumludur.

14. YÜRÜRLÜK

14.1. İşbu sözleşme toplam 14 (ondört) maddeden oluşmaktadır.

14.2. İşbu sözleşme, kullanıcı tarafından site üzerindeki formun internet ortamında doldurularak onaylanmasından ve tercih edilen üyelik periyoduna ilişkin ilk ödemenin yapılmasından itibaren yürürlüğe girer.