İşletme sahip ve yöneticileriyle gerçek kişiler,
Hesabını Bilmek İsteyen Herkes için

Türkiye’nin İlk ve Tek Online

Finansal Planlama ve
Analiz Programı

15 Gün Ücretsiz Dene Özellikler

Günlük takip edilmesi gereken kasa, banka, POS, kredi kartları, çek-senet vb. fon (para) akım süreçlerinin kayıt, kontrol ve raporlanması hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Açılışa özel, tüm işletmeler için yıllık Kurumsal Abonelik 235 TL, gerçek kişiler için yıllık Bireysel Abonelik 60 TL
(Bu kampanya sınırlı süre için geçerlidir.)

Özet Bilgi

FinansAnalist, hali hazırda kullanılmakta olan muhasebe veya ön muhasebe programlarının mantığında bir cari, stok, sabit kıymet veya bordro takip programı olarak tasarlanmamıştır. Dolayısıyla bu programların alternatifi değil tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir.

 

Bilinen muhasebe programları işletmelerin gelir gider detayları, karlılık, borç ve alacak durumları, aktif ve pasif dengesi gibi konularda kullanıcılara bilgi akışı sağlarken, FinansAnalist gerek bir işletme gerekse de bireyler için en az bu konular kadar önemli olan Tahsilat ve Ödemeler dengesiyle nakit varlıkların kayıt, takip ve raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Bireysel veya kurumsal kullanıcıların mali nitelikli tüm iş ve işlemlerini, Tahsilat ve Ödeme mantığında finansal açıdan ele almakta olan FinansAnalist, bu işlemlerin sonucunda kar veya zarar elde edilip edilmediğine değil, mali nitelikteki bu işlemlerin tahsilat ve ödemeler dengesi açısından oluşturduğu finansal durumu göstermek üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla FinansAnalist açısından, her mali işlemin, muhatapları ve neden yapıldığından ziyade ne zaman ne kadar ve ne şekilde olacağı önem arz etmektedir. Örneğin, bir mal veya hizmet alındığında, bunun ne tür bir gider olduğu ve kimden alındığının ötesinde, ödemesinin ne kadar, ne zaman ve ne şekilde olduğu veya olacağı FinansAnalist’in esas konusunu teşkil eder.

Bu kapsamda programın tasarımı, muhasebe programları gibi anlaşılması karışık menülerden değil, Fon Girişleri ve Fon Çıkışları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu tasarım sayesinde, aynı ekranda hem veri girişi yapılıp hem de kullanıcıların gerek duyduğu, Tahsilat ve Ödemeler Dengesi raporu sürekli görülebilmektedir.

 

Ayrıca FinansAnalist, özellikle işletme sahip ve yöneticilerinin her an kontrolü altında olması gereken, günlük tahsilat ve ödemelerle, banka ve kasa mevcutları arasındaki uyumluluğu da sürekli olarak görebilmelerini sağlamaktadır.

15 Gün Ücretsiz Deneyin

Hakkında

FinansAnalist, Yönetim Ofisim İşletme Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan Finans Ofisim müşterileri için kullanılmak amacıyla, kurucularımızın yurtiçi ve yurt dışındaki 30 yılı aşkın Finansal Yönetim tecrübeleri ışığında hazırlanmıştır.

 

FinansAnalist bir muhasebe veya ön muhasebe yazılımından ziyade, adından da anlaşılacağı üzere bir Finansal Analiz ve Planlama programı olarak hazırlanmıştır. Öte yandan, sözkonusu planlama ruhunu ve kolay anlaşılabilir yapısını kaybetmeden, ön muhasebe programlarının özelliklerini de ihtiva edecek şekilde geliştirilmeye devam edilmektedir.

 FinansAnalist, başta Finans departmanı olmak üzere, bir işletmedeki üst düzey yönetici ve firma sahiplerinin özellikle merak ettiği Fon Akım durumu, günlük ödeme ve tahsilatlar, kasa ve banka mevcutları kontrolünün en sadeleştirilmiş şeklini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda planlama, analiz ve bütçeleme noktasında da çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Öte yandan sadece küçük ve orta ölçekli işletmelerin değil, kişisel ve aile bütçelerinin oluşturulması, takip ve kontrolü noktasında da kullanışlı bir yazılım olarak tasarlanmış olan FinansAnalist, bu yönüyle bireysel müşterilere de hitap etmektedir.

Ülkemizdeki birçok muhasebe programı gibi standart muhasebe sistemlerine bağlı kalmayarak, çok ayrı bir tasarımla ve altyapıyla oluşturulan FinansAnalist, sektör fark etmeksizin, dünyanın her yerindeki birey ve/veya işletmeler tarafından kullanılabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

  15 Gün Ücretsiz Deneyin

FinansAnalist - BİREYSEL

FinansAnalist Bireysel uygulaması, birey veya ailelerin;
- Planlamaya gerek duydukları süre boyunca ücret, kira, faiz vb tüm gelirleriyle,
- Kredi kartı harcamaları, kira, okul, kredi taksiti, elektrik, su, gaz, akaryakıt, yiyecek vb. tüm giderlerini,
kaydetmeleri suretiyle gelir gider arasındaki dengeyi sürekli kontrol edebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı Özellikler için Tıklayınız…

FinansAnalist - KURUMSAL

FinansAnalist, başta Finans departmanı olmak üzere, işletmelerdeki üst düzey yönetici ve firma sahiplerinin özellikle merak ettiği;
- Fon (para) akım durumu,
- Günlük ödeme ve tahsilatlar,
- Kasa ve banka mevcutları ,
kontrolünün en sadeleştirilmiş şeklini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda planlama, analiz ve bütçeleme noktasında da çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır.Detaylı Özellikler için Tıklayınız…
15 Gün Ücretsiz Deneyin
15 günlük ücretsiz deneme süresi içerisinde memnun kalırsanız, istediğiniz zaman ve istediğiniz abonelik periyodunu satın alabilirsiniz. Aboneliğinizi ne zaman başlatırsanız başlatın deneme süresi kapsamında kullanmadığınız günler abonelik paketinize eklenmektedir.

FinansAnalist Bireysel Abonelik Fiyatları
(Sınırsız Kullanıcı Sayısı)

Aylık Fiyat 8,00 TL
(KDV Dahil)

3 Aylık Fiyat 21,00 TL
(KDV Dahil)

 • Kazancınız
  Aylık 1,00 TL
  Toplam 3,00 TL

6 Aylık Fiyat 36,00 TL
(KDV Dahil)

 • Kazancınız
  Aylık 2,00 TL
  Toplam 12,00 TL

Yukarıdaki fiyatlar Bireysel Abonelik uygulama kullanım fiyatları olup, kullanıcılar tarafından arzu edildiği takdirde ve uygun iletişim kanallarının oluşturulması halinde,
veri girişleri de aylık sabit ücret karşılığında Finans Ofisim personeli tarafından yapılabilmektedir.

FinansAnalist Kurumsal Abonelik Fiyatları
(Sınırsız Kullanıcı Sayısı)

Aylık Fiyat 30,00 TL
(KDV Hariç)

 • KDV Dahil 35,40 TL

3 Aylık Fiyat 75,00 TL
(KDV Hariç)

 • Kazancınız
  Aylık 5,00 TL
  Toplam 15,00 TL
 • KDV Dahil 88,50 TL

6 Aylık Fiyat 132,00TL
(KDV Hariç)

 • Kazancınız
  Aylık 8,00TL
  6 Aylık 48,00TL
 • KDV Dahil 155,76 TL

Yukarıdaki fiyatlar Bireysel Abonelik uygulama kullanım fiyatları olup, kullanıcılar tarafından arzu edildiği takdirde ve uygun iletişim kanallarının oluşturulması halinde,
veri girişleri de aylık sabit ücret karşılığında Finans Ofisim personeli tarafından yapılabilmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz

YÖNETİM OFİSİM İşletme Danışmanlık ve Yazılım Hiz.
www.yonetimofisim.com


YÖNETİM OFİSİM İşletme Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan Finans Ofisim, özellikle ayrı bir Finans departmanı olmayan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
- Finansal iş ve işlemlerinin kayıt edilmesini sağlamak,
- Finansal kararlarına esas teşkil edecek tasniflenmiş doğru bilgileri raporlamak,
- Alış, satış, ödeme, tahsilat vb. tüm finansal akış süreçlerinin kontrol ve denetimini sağlamak,
vb. daha birçok finansal konuda, uzmanlaşmış bir ekipten hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. www.finansofisim.com

YÖNETİM OFİSİM İşletme Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan İK Ofisim, özellikle ayrı bir İK departmanı olmayan, veya bu konuda uzman desteğine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
- Organizasyon ve çalışan yapısının, bilimsel, hukuksal ve ekonomik kriterler doğrultusunda oluşturulması,
- Sözkonusu yapıya uygun nitelikli, verimli ve istikrarlı personel seçimiyle, istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
  - Personel seçme, yerleştirme, değerlendirme ve eğitim süreçlerinin takip ve kontrolü,
- İnsan kaynakları yapısının, verimli, mutlu, başarılı ve dolayısıyla istikrarlı bir yapıya kavuşturulması,
amacıyla, İK konusunda uzmanlaşmış bir ekipten hizmet alabilmelerini sağlamak için kurulmuştur. www.ikofisim.com

YÖNETİM OFİSİM İşletme Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan İdari Ofisim; çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerde organizasyon şeması veya görev tanımları arasında bile yeralmayan, fakat işletmeler için hayati öneme sahip iş ve işlemlerin, konusunda uzman bir ekip tarafından yönetilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. www.idariofisim.com